Aquí podes ler sobre:

Comercio electrónico

Que plataformas podo utilizar para crear unha tenda online

Todo proxecto ten no comercio electrónico unha oportunidade de negocio. Non hai dúbidas sobre que as vendas en Internet disparáronse nestes últimos años de forma considerable. Por esta razón, vouche ensinar polo miúdo como montar unha tenda online coas mellores ferramentas.

Como configurar os impostos en WooCommerce

Dentro das distintas configuracións que hai que realizar nesta plataforma, os impostos son unha das máis importantes, pois permiten garantir o cobro axeitado para cada produto e país, e así cumprir coas obrigas impositivas pertinentes.